News

 • Iron Chef Thailand – S7EP1 kitchen stadium

  เชฟผู้ท้าชิงวันนี้ เชฟทองคำ ส่วนบุญ ทีมเชฟจากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ประสบการณ์ในเส้นทางเชฟมากว่า 30 ปี ทำให้กล้ามาท้าชิง เชฟกระทะเหล็กในวันนี้

  Read more
 • FBT Pro Muay Thai

  All sessions are “one on one”
  personal training by professional Thai coaches
  Tel : (66)2254-0444 Ext.1230-5
  Email : hcbkk@amtel.co.th

  Read more