Iron Chef Thailand – S7EP1 kitchen stadium

เชฟผู้ท้าชิงวันนี้ เชฟทองคำ ส่วนบุญ ทีมเชฟจากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ถึงจะไม่ได้ศึกษาสูงแต่ประสบการณ์ในเส้นทางเชฟมากว่า 30 ปี ทำให้กล้ามาท้าชิง เชฟกระทะเหล็กในวันนี้ จะล้มบัลลังก์เชฟกระทะเหล็กเชฟป้อมได้รึไม่ เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย Iron Chef Thailand ออกอากาศ : ช่อง 7 สี และช่อง 7HD วัน : เสาร์ เวลา : 11.45น. – 12.45น.